KPS FOOD to ludzie

KPS FOOD to ludzie

Łączy nas pasja, profesjonalizm i kreatywność

KPS FOOD to ludzie

KPS FOOD to ludzie

Łączy nas pasja, profesjonalizm i kreatywność

Ludzie pełni pasji

Nasi Pracownicy z pasją tworzą i ulepszają procesy wewnętrzne organizacji
i zmieniają funkcjonowanie naszej firmy.
 

Dlaczego my?

Gwarantujemy regularne szkolenia

Umożliwiamy elastyczny grafik

Możliwość służbowego samochodu

Zapewniamy codzienne posiłki pracownikom produkcyjnym

Ludzie zaangażowani w pracy

Zaangażowani Pracownicy są fundamentem naszej firmy. To dzięki nim tworzymy smaczne produkty dla naszych klientów, realizujemy swoje cele i powiększamy zasięgi.

Ludzie zaangażowani poza pracą

Nasi Pracownicy nie tylko aktywnie biorą udział w życiu firmy, ale i we wszystkich dodatkowych inicjatywach, które pomagają lokalnej społeczności. Łączy nas nie tylko praca i tworzą w naszej firmie angażujące środowisko pracy.

Różnorodność

Łączymy ludzi w różnym wieku, z wielu państw. Mamy wiele różnic, ale łączy nas wspólny cel. Każdy ma swoje miejsce.
Znajdzie się miejsce również dla Ciebie! 

OFERTY PRACY

Manager Jakości (k/m)

Twój zakres obowiązków

 • zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności w zakładzie uboju i rozbioru kurczaka
 • wdrażanie działań dążących do doskonalenia funkcjonujących w zakładzie systemów zarządzania jakością
 • nadzór nad opracowywaniem standardów, wprowadzanie procedur i instrukcji w obszarze zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 • inicjowanie działań zapewniających ciągłe doskonalenie systemu jakości w organizacji
 • zarządzanie, rozwój kompetencji, wyznaczanie celów, tworzenie atmosfery zaangażowania w podległym zespole pracowników
 • współpraca z innymi działami w celu utrzymania i ciągłego podnoszenia standardów systemu jakości w procesie produkcyjnym
 • opracowywanie i prowadzenie szkoleń w wyznaczonych funkcjach biznesowych
 • udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych
 • udział w urzędowych kontrolach żywności
 • nadzór nad niezgodnościami oraz wdrażanie działań korygujących
 • wnioskowanie i wdrażanie zmian technologicznych w procesie produkcji

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe (preferowane: zarządzanie jakością, technologia żywności)
 • wymagane minimum 5-7 letnie doświadczenia w obszarze zapewnienia jakości w firmie produkcyjnej w tym minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym
 • wymagane doświadczenie w branży spożywczej, FMCG lub pokrewnej
 • zrozumienie procesów produkcji i dystrybucji mięsa drobiowego
 • znajomość systemów zarządzania jakością BRC, Genesis GAP, IKB Kip
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji i działań
 • otwartość na nowe wyzwania
Pracownik w Dziale Jakości – Kontroler Jakości

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie kontroli jakości na poszczególnych etapach procesu produkcji, w oparciu o ustanowione standardy
 • tworzenie raportów
 • wykonywanie audytów wewnętrznych, nadzór nad przestrzeganiem procedur produkcyjnych
 • sporządzanie analiz i raportów jakościowych

Nasze wymagania

 • wykształcenie min. średnie
 • znajomość programów z pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • znajomość podstaw systemu HACCP
 • wymagamy doświadczenia w branży spożywczej
 • aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna lub gotowość do wyrobienia
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność komunikacji i współpracy w zespole
 • samodzielność, dokładność i spostrzegawczość
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym ( 4:00-22:00, raz w miesiącu od godziny 00:00)

To oferujemy

 • ciekawą pracę w dużej, dynamicznie rozwijającej się Firmie
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności oraz doświadczenia zawodowego
 • przyjazną atmosferę oraz dobre warunki pracy
 • niezbędne narzędzia pracy
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym nauki języka angielskiego, niemieckiego
Zastępca Kierownika Magazynu (k/m)

Twój zakres obowiązków

 • organizacja pracy podległym pracownikom magazynu
 • zarządzanie surowcami na magazynach
 • planowanie wykorzystania przestrzeni magazynowej i rozmieszczenia towarów
 • rozkładanie towaru w magazynie
 • przygotowywanie zamówień dla klientów zgodnie z dokumentami wydania z magazynu, fakturami
 • kompletacja wysyłek z magazynów
 • sprawdzanie zgodności przygotowanych do wysyłki towarów z fakturą
 • przygotowanie towarów do wysyłki
 • załadunek zamówień do aut dostawczych
 • obsługa urządzeń magazynowych – wózki widłowe
 • inwentaryzacje na podległych magazynach
 • sprawdzanie stanów magazynowych, kompletowanie towaru, zgłaszanie uszkodzonych produktów oraz ich usuwanie z magazynu
 • konsultowanie działań logistycznych z innymi działami firmy
 • sporządzanie raportów dziennych, tygodniowych, miesięcznych

Nasze wymagania

 • wykształcenie min. średnie
 • mile widziana znajomość programów z pakietu MS Office (Word, Excel) oraz programów magazynowych
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • uprawnienia UDT na wózki jezdniowe
 • aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna lub gotowość do wyrobienia
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi
 • dyspozycyjność, komunikatywność

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w dużej, dynamicznie rozwijającej się Firmie
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego
 • przyjazną atmosferę oraz dobre warunki pracy
 • niezbędne narzędzia pracy
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym nauki języka angielskiego, niemieckiego
Magazynier / Magazynierka

Twój zakres obowiązków

 • przyjmowanie dostaw
 • kontrola ilościowa oraz jakościowa przyjmowanego towaru
 • zarządzanie zapasami magazynowymi
 • właściwe przechowywanie magazynowanego towaru tj. w sposób bezpieczny, łatwy do katalogowania, łatwo dostępny i ergonomiczny w magazynowaniu
 • obsługa dokumentacji magazynowej
 • obsługa magazynu w zakresie wydawania, wysyłki, inwentaryzacji towaru
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • dbanie o porządek w miejscu pracy
 • przestrzeganie przepisów BHP

Nasze wymagania

 • znajomość programu MS Office
 • doświadczenie na stanowisku magazyniera
 • uprawnienia UDT do obsługi wózków widłowych
 • aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna lub gotowość do jej wykonania
 • gotowość do pracy od poniedziałku do piątku w systemie zmianowym

To oferujemy

 • wdrożenie w obowiązki przez doświadczonych operatorów i kierowników
 • pracę zmianową
 • nagrody motywacyjne
 • terminową wypłatę wynagrodzeń, do 10 dnia następnego miesiąca
 • codzienne obiady na stołówce zakładowej, kawa, herbata
 • niezbędne wyposażenie na stanowisku pracy
 • szkolenia merytoryczne
 • przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy
 • możliwość awansu oraz rozwoju zawodowego
 • możliwość zgłaszania pomysłów na usprawnienia
Pracownik produkcji w zakładzie drobiarskim (k/m)

Twój zakres obowiązków

 • obsługa wybranego odcinka linii produkcyjnej lub pakującej
 • czynności porządkowe wokół stanowiska pracy

Nasze wymagania

 • odpowiedzialność i chęć do pracy
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy w zakładzie produkcyjnym w branży spożywczej
 • prawo jazdy kat. B

To oferujemy

 • pracę na pełen etat w dużej, dynamicznie rozwijającej się Firmie
 • przyjazną atmosferę pracy i dobre warunki pracy
 • pracę w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne i linie produkcyjne
 • niezbędne wyposażenie na stanowisku pracy
 • środki ochrony indywidualnej
 • możliwość awansu i rozwoju zawodowego
Pracownik transportu wewnętrznego (k/m)

Twój zakres obowiązków

 • Jako pracownik transportu wewnętrznego będziesz odpowiedzialny za kierowanie wózkiem jezdniowym lub elektrycznym. Rozładunek, załadunek, transport oraz układanie towaru w wyznaczonych do tego miejscach.

Nasze wymagania

 • prawo jazdy kat. B
 • aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna lub otwartość do jej wykonania
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Mile widziane

 • uprawnienia UDT do obsługi wózków widłowych

To oferujemy

 • wdrożenie w obowiązki przez doświadczonych operatorów i kierowników
 • pracę zmianową
 • nagrody motywacyjne
 • terminową wypłatę wynagrodzeń, do 10 dnia następnego miesiąca
 • codzienne obiady na stołówce zakładowej, kawa, herbata
 • niezbędne wyposażenie na stanowisku pracy
 • szkolenia merytoryczne
 • przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy
 • możliwość awansu oraz rozwoju zawodowego
 • możliwość zgłaszania pomysłów na usprawnienia

Benefity

 • Ubezpieczenie na życie
 • Możliwość zakupu produktów mięsnych po atrakcyjnych cenach
 • Codzienne obiady na stołówce pracowniczej w czasie przerwy
 • Bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne ZUS dla członków rodziny
 • Okazjonalne świadczenia socjalne
Asystent / Asystentka ds. zarządzania pracownikami produkcyjnymi

Twój zakres obowiązków

 • tworzenie grafików pracy na liniach produkcyjnych i działach operacyjnych zakładu pracy (linie uboju i rozbioru mięsa drobiowego, dział pakowania i konfekcjonowania, magazyn, social itp.)
 • informowanie zewnętrznych dostawców usług pracy o przewidywanym zapotrzebowaniu na pracowników – w horyzoncie średnioterminowym (z wyprzedzeniem kilku tygodni) i krótkoterminowym (codziennie)
 • współpraca z Działem Zarządzania Produkcją oraz Działem Technologii w celu zapewnienia optymalnej ilości pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy
 • układanie harmonogramów pracy linii produkcyjnych z uwzględnieniem przewidywanych nieobecności oraz zastępstw
 • współpraca z koordynatorami grup pracowników
 • koordynowanie codziennych obsad linii produkcyjnych – wejść i zejść ze stanowisk pracy, przestrzegania zasad pracy na stanowiskach pracy
 • kontrolowanie wykonania założeń technologicznych w zakresie wielkości obsady na stanowiskach pracy
 • koordynowanie obiegu dokumentów – sporządzanie list obecności, weryfikowanie zapisów pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym, kompletności i spójności
 • zapewnienie przeprowadzania szkoleń wstępnych dla nowych pracowników zgodnie ze standardami zakładu pracy
 • wsparcie Działu Planowania
 • sporządzanie raportów

Nasze wymagania

 • książeczka sanitarno-epidemiologiczna
 • gotowość do pracy zmianowej: I zmiana: 3:30-11:30; II zmiana 14:00-22:00
 • gotowość do pracy w środowisku wielonarodowościowym
 • gotowość do pracy w zakładzie mięsnym z zachowaniem zasad reżimu higieniczno-sanitarnego (białe ubranie robocze wierzchnie, obuwie, czepek)
 • obsługa komputera w zakresie programów Excel, Outlook, Word
 • pro aktywność, dynamika w działaniu
 • komunikatywność
 • terminowość w wykonywaniu zadań
 • odpowiedzialność, rzetelność, zaangażowanie
 • otwartość na nowe wyzwania

Mile widziane

 • znajomość języka obcego (np. angielski, hiszpański, ukraiński, gruziński)

To oferujemy

 • możliwość nauki i zdobywania nowych kompetencji w doświadczonym i przyjaznym zespole
 • szkolenie wstępne i przyuczenie do samodzielnej pracy
 • stabilność zatrudnienia w dużej i dynamicznie rozwijającej się nowoczesnej firmie
 • terminowe wynagrodzenie
 • premie uzależnione od efektów pracy
 • codzienne posiłki na stołówce pracowniczej (obiad, kawa, herbata)
 • okazjonalne świadczenia socjalne
 • odzież roboczą
 • narzędzia pracy (komputer, telefon, krótkofalówka)
 • parking
 • lekcje języka angielskiego i/lub niemieckiego stacjonarne lub zdalne
 • ubezpieczenie grupowe na życie
KONTAKT

+ 48 722 220 055


rekrutacja@kpsfood.pl