KPS FOOD to ludzie

KPS FOOD to ludzie

Łączy nas pasja, profesjonalizm i kreatywność

KPS FOOD to ludzie

KPS FOOD to ludzie

Łączy nas pasja, profesjonalizm i kreatywność

Ludzie pełni pasji

Nasi Pracownicy z pasją tworzą i ulepszają procesy wewnętrzne organizacji
i zmieniają funkcjonowanie naszej firmy.
 

Dlaczego my?

Gwarantujemy regularne szkolenia

Umożliwiamy elastyczny grafik

Możliwość służbowego samochodu

Zapewniamy codzienne posiłki pracownikom produkcyjnym

Ludzie zaangażowani w pracy

Zaangażowani Pracownicy są fundamentem naszej firmy. To dzięki nim tworzymy smaczne produkty dla naszych klientów, realizujemy swoje cele i powiększamy zasięgi.

Ludzie zaangażowani poza pracą

Nasi Pracownicy nie tylko aktywnie biorą udział w życiu firmy, ale i we wszystkich dodatkowych inicjatywach, które pomagają lokalnej społeczności. Łączy nas nie tylko praca i tworzą w naszej firmie angażujące środowisko pracy.

Różnorodność

Łączymy ludzi w różnym wieku, z wielu państw. Mamy wiele różnic, ale łączy nas wspólny cel. Każdy ma swoje miejsce.
Znajdzie się miejsce również dla Ciebie! 

OFERTY PRACY

Operator Linii Produkcyjnej (Naważarki / Pakowaczki)

Kobieta/Mężczyzna

Miejsce pracy: 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 31

Umowa o pracę po okresie próbnym

Pełny etat

 

Główne zadania:

 

 • Ustawia i nadzoruje pracę maszyn i urządzeń na danej linii produkcyjnej oraz koordynuje proces pracy w celu zapewnienia ciągłości procesu technologicznego oraz bezpieczeństwa produktu zgodnie z procedurami obowiązującymi w firmie
 • uruchamia, włącza i reguluje (ustawia) wszystkie elementy maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii produkcyjnej koordynując płynność procesu wytwarzania/pakowania produktu oraz prawidłowość wykonywania operacji przez Pracowników
 • uzgadnia z kierownikiem obszaru/zmianowym wszystkie zadania i działania zaplanowane do realizacji w danym dniu
 • zapewnia wyprodukowanie asortymentu zgodnie z założeniami norm technologicznych i zadanymi parametrami jakościowo-ilościowymi, zgłasza pomysły na usprawnienia
 • na bieżąco, w trakcie zmiany, wprowadza do systemu ERP dane w postaci meldunków ilości materiałów (surowca i innych środków produkcji) pobranych lub zwróconych do magazynu oraz ilości roboczogodzin zaalokowanych do realizowanego procesu
 • zgłasza kierownikowi obszaru/zmianowemu wszelkie odchylenia lub nieprawidłowości pracy maszyn, urządzeń i obsady stanowisk pracy a także spraw pracowniczych
 • optymalizuje dobór środków produkcji i czasy wykonywania czynności
 • egzekwuje od Pracowników przestrzegania przepisów, procedur i instrukcji BHP w zakresie obsługiwanych maszyn i urządzeń oraz środków ochrony indywidualnej – odzież ochronna, rękawice, kask, okulary, nauszniki/zatyczki
 • egzekwuje systematyczność konserwacji maszyn i urządzeń obsługiwanej linii produkcyjnej zgodnie z zaleceniami z Działu Technicznego

 

Oczekiwania:

 

 • mile widziane doświadczenie w zakładzie spożywczym na stanowisku pracownika, lidera lub operatora
 • gotowość do pracy przeciętnie pięć dni w tygodniu w systemie zmianowym 6-14, 14-22, 22-6 oraz chęć pracy w weekendy w razie potrzeby
 • gotowość do wykonywania pracy na wysokości powyżej 1m i 3 m
 • umiejętność pracy zespołowej, wysoka operatywność w działaniu, odpowiedzialność, pracowitość, rzetelność i zaangażowanie
 • książeczka sanitarno-epidemiologiczna lub gotowość do jej wyrobienia

 

 Oferujemy:

 

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w nowoczesnej, dużej i dynamicznie rozwijającej się firmie w Pionkach
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności oraz doświadczenia zawodowego
 • możliwość korzystania z zorganizowanego transportu zbiorowego do i z pracy na trasie Radom-Pionki
 • system motywacyjny
 • przyjazną atmosferę oraz indywidualne podejście
 • bardzo dobre warunki pracy w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne
 • wsparcie w okresie adaptacji i wdrożenie w obowiązki
 • cykliczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa produkcji spożywczej, higienizacji
 • możliwość udziału w programach rozwojowych
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych na koszt pracodawcy (SEP, kurs na wózki jezdniowe z UDT)
 • możliwość nauki języka angielskiego oraz niemieckiego w dowolnie wybranej formie – stacjonarnie w formie zajęć grupowych lub zdalnie w formie zajęć indywidualnych
 • codzienne obiady na stołówce pracowniczej w przerwie, kawa, herbata
 • codzienny komplet odzieży roboczej i obuwia roboczego, indywidualna szafka na rzeczy osobiste
 • środki ochrony indywidualnej
 • niezbędne narzędzia pracy na stanowisku
 • ubezpieczenie na zdrowie i życie
 • bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny w ZUS
 • możliwość zakupu w atrakcyjnych cenach wyrobów z oferty produktowej Grupy KPS Food
 • okazjonalne benefity i udział w spotkaniach integracyjnych
 • bezpłatny parking
 • osobom gotowym na relokację oferujemy możliwość uzyskania pomocy w znalezieniu i wynajęciu mieszkania na atrakcyjnych warunkach
Technolog ds. Convenience Food

Kobieta/Mężczyzna

Miejsce pracy: 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 31

Umowa o pracę po okresie próbnym

Pełny etat

 

Główne zadania:

 

 • nadzór nad procesem technologicznym produkcji wyrobów z mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego oraz alternatyw mięsa w postaci asortymentu mrożonego, chłodzonego, sterylizowanego i pasteryzowanego
 • potwierdzanie wykonalności specyfikacji produktowych
 • kontrola poprawności założeń technologicznych (czynności, czasy, wydajności itp.)
 • analiza odchyleń danych z procesów produkcyjnych od norm technologicznych
 • identyfikacja możliwości podnoszenia efektywności zarówno poprzez usprawnienia organizacyjne, procesowe, jak też techniczne (w tym inwestycyjne) wybranych obszarów w zakładzie produkcyjnym
 • wdrażanie projektów oraz rozwiązań innowacyjnych i usprawnień technologicznych
 • udział w procesie New Product Development (NPD)
 • uczestniczenie w projektach realizowanych przez Dział R&D w zakresie merytorycznym oraz operacyjnym
 • współpraca działami Sprzedaży, Jakości, Produkcji, Technicznym, Logistyki, Zakupów

 

Oczekiwania:

 

 • wykształcenie kierunkowe: Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, Technologia mięsa, Przetwórstwa Mięsa, Jakość i Bezpieczeństwo Żywności lub pokrewne
 • wiedza i umiejętności z zakresu technologii procesowej w przemyśle spożywczym
 • znajomość praktycznych zagadnień technologii mięsa (procesy, wymagania jakościowe, aspekty techniczne)
 • minimum 3 lata doświadczenia w branży przetwórstwa mięsnego mile widziane
 • znajomość standardów zarządzania jakością BRC, IFS, YUM!
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2 w mowie i piśmie
 • umiejętności analityczne w zakresie analizy i prezentacji danych, znajomość metod rozwiązywania problemów, umiejętność zarządzania projektami
 • umiejętności interpersonalne (w szczególności praca zespołowa, komunikacja)
 • książeczka sanitarno-epidemiologiczna lub gotowość do jej wyrobienia

 

 Oferujemy:

 

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w nowoczesnej, dużej i dynamicznie rozwijającej się firmie w Pionkach
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności oraz doświadczenia zawodowego
 • możliwość korzystania z zorganizowanego transportu zbiorowego do i z pracy na trasie Radom-Pionki
 • system motywacyjny
 • przyjazną atmosferę oraz indywidualne podejście
 • bardzo dobre warunki pracy w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne
 • wsparcie w okresie adaptacji i wdrożenie w obowiązki
 • cykliczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa produkcji spożywczej, higienizacji
 • możliwość udziału w programach rozwojowych
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych na koszt pracodawcy (SEP, kurs na wózki jezdniowe z UDT)
 • możliwość nauki języka angielskiego oraz niemieckiego w dowolnie wybranej formie – stacjonarnie w formie zajęć grupowych lub zdalnie w formie zajęć indywidualnych
 • codzienne obiady na stołówce pracowniczej w przerwie, kawa, herbata
 • codzienny komplet odzieży roboczej i obuwia roboczego, indywidualna szafka na rzeczy osobiste
 • środki ochrony indywidualnej
 • niezbędne narzędzia pracy na stanowisku
 • ubezpieczenie na zdrowie i życie
 • bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny w ZUS
 • możliwość zakupu w atrakcyjnych cenach wyrobów z oferty produktowej Grupy KPS Food
 • okazjonalne benefity i udział w spotkaniach integracyjnych
 • bezpłatny parking
 • osobom gotowym na relokację oferujemy możliwość uzyskania pomocy w znalezieniu i wynajęciu mieszkania na atrakcyjnych warunkach
Manager jakości

Kobieta/Mężczyzna

Miejsce pracy: 26-600 Radom, ul. Energetyków 49

Umowa o pracę po okresie próbnym

Pełny etat

 

Główne zadania:

 

 • zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności w zakładzie uboju i rozbioru kurczaka
 • wdrażanie działań dążących do doskonalenia funkcjonujących w zakładzie systemów zarządzania jakością
 • nadzór nad opracowywaniem standardów, wprowadzanie procedur i instrukcji w obszarze zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 • inicjowanie działań zapewniających ciągłe doskonalenie systemu jakości w organizacji
 • zarządzanie, rozwój kompetencji, wyznaczanie celów, tworzenie atmosfery zaangażowania w polepszanie jakości i bezpieczeństwa produkcji spożywczej w podległym zespole pracowników
 • współpraca z innymi działami w celu utrzymania i ciągłego podnoszenia standardów systemu jakości w procesie produkcyjnym
 • opracowywanie i prowadzenie szkoleń w wyznaczonych obszarach biznesowych
 • udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych
 • udział w urzędowych kontrolach żywności
 • inicjowanie i nadzór nad wdrażaniem działań korygujących niezgodności
 • wnioskowanie i wdrażanie zmian technologicznych w procesie produkcji

 

Oczekiwania:

 

 • wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania jakością, technologia żywności lub pokrewne
 • minimum 5-7 letnie doświadczenia w obszarze zapewnienia jakości w firmie produkcyjnej w tym minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym
 • wymagane doświadczenie w branży spożywczej, FMCG lub pokrewnej
 • zrozumienie procesów produkcji i dystrybucji mięsa drobiowego
 • znajomość systemów zarządzania jakością BRC, Genesis GAP, IKB Kip
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym (B2)
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji i działań, proaktywność w działaniu
 • umiejętność pracy zespołowej i predyspozycje do bycia liderem zespołu
 • odpowiedzialność, pracowitość, rzetelność, zaangażowanie, otwartość na nowe wyzwania

 

 Oferujemy:

 

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w nowoczesnej, dużej i dynamicznie rozwijającej się firmie w Radomiu
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności oraz doświadczenia zawodowego
 • system motywacyjny
 • przyjazną atmosferę oraz indywidualne podejście
 • bardzo dobre warunki pracy w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne
 • wsparcie w okresie adaptacji i wdrożenie w obowiązki
 • cykliczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa produkcji spożywczej, higienizacji
 • możliwość udziału w programie rozwoju talentów Akademia KPS
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych na koszt pracodawcy
 • możliwość nauki języka angielskiego oraz niemieckiego w dowolnie wybranej formie – stacjonarnie w formie zajęć grupowych lub zdalnie w formie zajęć indywidualnych
 • możliwości rozwoju kompetencji menadżerskich w zarządzaniu zespołem wielonarodowościowym
 • codzienne obiady na stołówce pracowniczej w przerwie, kawa, herbata
 • codzienny komplet odzieży roboczej i obuwia roboczego, indywidualna szafka na rzeczy osobiste
 • środki ochrony indywidualnej
 • niezbędne narzędzia pracy na stanowisku
 • ubezpieczenie na zdrowie i życie
 • bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny w ZUS
 • możliwość zakupu w atrakcyjnych cenach wyrobów z oferty produktowej Grupy KPS Food
 • okazjonalne benefity i udział w spotkaniach integracyjnych
 • bezpłatny parking
 • osobom gotowym na relokację oferujemy możliwość uzyskania pomocy w znalezieniu i wynajęciu mieszkania na atrakcyjnych warunkach
Kontroler jakości
Młodszy specjalista ds. jakości i technologii

Kobieta/Mężczyzna

Miejsce pracy: 26-600 Radom, ul. Energetyków 49

Umowa o pracę po okresie próbnym

Pełny etat

 

Główne zadania:

 

 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji technologicznej procesu produkcyjnego
 • udział w projektach R&D
 • opracowywanie specyfikacji wyrobów, surowców i opakowań
 • nadzór technologiczny przy uruchomieniu i wdrożeniu nowych wyrobów
 • prowadzenie szkoleń z zakresu jakości i technologii
 • udział w audytach
 • współpraca w zakresie zagadnień technologiczno-jakościowych z odbiorcami produktów
 • współpracę z innymi działami organizacji zgodnie z procedurami i instrukcjami

 

Oczekiwania:

 

 • wykształcenie kierunkowe: technologia żywności lub pokrewne
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym
 • (B1/B2)
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • bardzo dobra znajomość programów z pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point,
 • Outlook)
 • doświadczenie w pracy na stanowisku technologa produkcji w zakładzie drobiarskim
 • bądź ubojni drobiu będzie dodatkowym atutem
 • zrozumienie procesów produkcji i dystrybucji wyrobów mięsnych
 • znajomość procesów uboju i rozbioru drobiu oraz technologii mięsa
 • znajomości norm i systemów zarządzania jakością ( BRC, HACCP)
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji i działań
 • umiejętność efektywnej komunikacji i współpracy w zespole, otwartość na nowe
 • wyzwania
 • książeczka sanitarno-epidemiologiczna lub gotowość do wyrobienia

 

 Oferujemy:

 

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w nowoczesnej, dużej i dynamicznie rozwijającej się firmie w Radomiu
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności oraz doświadczenia zawodowego
 • system motywacyjny
 • przyjazną atmosferę oraz indywidualne podejście
 • bardzo dobre warunki pracy w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne
 • wsparcie w okresie adaptacji i wdrożenie w obowiązki
 • cykliczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa produkcji spożywczej, higienizacji
 • możliwość udziału w programie rozwoju talentów Akademia KPS
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych na koszt pracodawcy
 • możliwość nauki języka angielskiego oraz niemieckiego w dowolnie wybranej formie – stacjonarnie w formie zajęć grupowych lub zdalnie w formie zajęć indywidualnych
 • możliwości rozwoju kompetencji współpracy z zespołem wielonarodowościowym
 • codzienne obiady na stołówce pracowniczej w przerwie, kawa, herbata
 • codzienny komplet odzieży roboczej i obuwia roboczego, indywidualna szafka na rzeczy osobiste
 • środki ochrony indywidualnej
 • niezbędne narzędzia pracy na stanowisku
 • ubezpieczenie na zdrowie i życie
 • bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny w ZUS
 • możliwość zakupu w atrakcyjnych cenach wyrobów z oferty produktowej Grupy KPS Food
 • okazjonalne benefity i udział w spotkaniach integracyjnych
 • bezpłatny parking
 • osobom gotowym na relokację oferujemy możliwość uzyskania pomocy w znalezieniu i wynajęciu mieszkania na atrakcyjnych warunkach
Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej / Inspektor PPOŻ

Kobieta/Mężczyzna

Miejsce pracy: Pionki, Radom, Jedlińsk, Sucha, Białobrzegi, Podolany, Młodynie, Klwów, Kłonów, Stary Kobylnik, Warszawa

Umowa o pracę po okresie próbnym lub umowa cywilnoprawna

Pełny etat/część etatu

 

Główne zadania:

 

 • udział w tworzeniu strategii przeciwpożarowej (PPOŻ)
 • tworzenie oraz opiniowanie procedur i instrukcji PPOŻ, nadzór nad dokumentacją z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • nadzorowanie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie zakładów produkcyjnych, budynków biurowych oraz mieszkalnych
 • wprowadzanie i opiniowanie nowych rozwiązań zapewniających polepszenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • nadzór nad terminową konserwacją systemów gaśniczych, sygnalizacji przeciwpożarowej oraz sprzętu gaśniczego
 • tworzenie i aktualizacja dokumentacji wymaganej przepisami prawa, w tym tworzenie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • bieżąca kontrola stanu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez Pracowników zakładów i biur oraz firmy zewnętrzne wykonujące prace na terenie zakładów, biur, budynków zakwaterowania zbiorowego, budynków mieszkalnych
 • nadzór nad pracami związanymi z utrzymaniem lub modernizacją instalacji przeciwpożarowej
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, w tym organizacja ewakuacji próbnych
 • opracowywanie opinii dotyczących prowadzenia prac z użyciem otwartego ognia/prac gorących
 • współpraca z wewnętrznymi działami organizacji, Państwową Strażą Pożarną, ratownictwem medycznym i służbami porządkowymi a także firmami podwykonawczymi w sprawach z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • bieżące wsparcie merytoryczne i operacyjne Działu BHP

 

Oczekiwania:

 

 • uprawnienia inspektora ochrony PPOŻ lub specjalisty ochrony PPOŻ
 • czynne prawo jazdy kat.B
 • biegła znajomość AUTOCAD oraz pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
 • doświadczenie we współpracy ze służbami ratowniczymi i porządkowymi
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej
 • gotowość do wykonywania pracy na wysokości powyżej 1m i 3 m w razie potrzeby
 • praktyczna znajomość przepisów PPOŻ i ochrony mienia
 • bardzo dobra organizacja pracy, wysokie umiejętności komunikacyjne, gotowość do pracy na stanowisku wymagającym szybkiego reagowania i decyzyjności, umiejętność pracy zespołowej, odpowiedzialność, pracowitość, rzetelność i zaangażowanie
 • książeczka sanitarno-epidemiologiczna lub gotowość do jej wyrobienia

 

 Oferujemy:

 

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w nowoczesnej, dużej i dynamicznie rozwijającej się firmie w Pionkach
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności oraz doświadczenia zawodowego
 • możliwość korzystania z zorganizowanego transportu zbiorowego do i z pracy na trasie Radom-Pionki
 • system motywacyjny
 • przyjazną atmosferę oraz indywidualne podejście
 • bardzo dobre warunki pracy w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne
 • wsparcie w okresie adaptacji i wdrożenie w obowiązki
 • cykliczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa produkcji spożywczej, higienizacji
 • możliwość udziału w programach rozwojowych
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych na koszt pracodawcy (SEP, kurs na wózki jezdniowe z UDT)
 • możliwość nauki języka angielskiego oraz niemieckiego w dowolnie wybranej formie – stacjonarnie w formie zajęć grupowych lub zdalnie w formie zajęć indywidualnych
 • codzienne obiady na stołówce pracowniczej w przerwie, kawa, herbata
 • codzienny komplet odzieży roboczej i obuwia roboczego, indywidualna szafka na rzeczy osobiste
 • środki ochrony indywidualnej
 • niezbędne narzędzia pracy na stanowisku
 • ubezpieczenie na zdrowie i życie
 • bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny w ZUS
 • możliwość zakupu w atrakcyjnych cenach wyrobów z oferty produktowej Grupy KPS Food
 • okazjonalne benefity i udział w spotkaniach integracyjnych
 • bezpłatny parking
 • osobom gotowym na relokację oferujemy możliwość uzyskania pomocy w znalezieniu i wynajęciu mieszkania na atrakcyjnych warunkach
Zastępca kierownika sekcji mycia i dezynfekcji

Kobieta/Mężczyzna

Miejsce pracy: 26-600 Radom, ul. Energetyków 49

Umowa o pracę po okresie próbnym

Pełny etat

 

Główne zadania:

 

 • utrzymanie czystości i higieny w obszarze uboju, rozbioru i pakowania mięsa drobiowego w celu zapewnienia ciągłości procesu technologicznego oraz bezpieczeństwa produktu finalnego zgodnie z procedurami obowiązującymi w firmie
 • planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy zespołu sekcji mycia i dezynfekcji w zakładzie drobiarskim
 • przygotowywanie harmonogramów mycia i dezynfekcji
 • planowanie zużycia zasobów do realizacji procesu
 • zapewnienie dostępności preparatów oraz sprawnego sprzętu do mycia i dezynfekcji
 • szkolenie pracowników z zasad higieny i bezpiecznego prowadzenia prac mycia i dezynfekcji
 • realizacja procesów mycia i dezynfekcji zgodnie z przyjętym harmonogramem
 • osobiste wykonywanie czynności mycia i dezynfekcji
 • współpraca z Działami Produkcji i Technicznym w celu ustalenia priorytetów prac w podległym obszarze, współpraca z Działem Jakości w celu utrzymania wysokich standardów higieny w zakładzie
 • udoskonalanie procesu mycia, wprowadzanie usprawnień i optymalizacji

 

Oczekiwania:

 

 • wykształcenie minimum średnie
 • roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, mile widziane doświadczenie w zakładzie spożywczym w grupie myjącej
 • gotowość do pracy przeciętnie pięć dni w tygodniu, na jedną zmianę popołudniowo – wieczorną w dniach poniedziałek-piątek oraz w co drugą sobotę w razie potrzeby
 • znajomość programów z pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook)
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • mile widziana znajomość języka ukraińskiego i hiszpańskiego
 • gotowość do wykonywania pracy na wysokości powyżej 1m i 3 m
 • prawo jazdy kat. B czynne
 • umiejętność pracy zespołowej i predyspozycje do bycia liderem zespołu
 • odpowiedzialność, pracowitość, rzetelność i zaangażowanie

 

 Oferujemy:

 

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w nowoczesnej, dużej i dynamicznie rozwijającej się firmie w Radomiu
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności oraz doświadczenia zawodowego
 • system motywacyjny
 • przyjazną atmosferę oraz indywidualne podejście
 • bardzo dobre warunki pracy w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne
 • wsparcie w okresie adaptacji i wdrożenie w obowiązki
 • cykliczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa produkcji spożywczej, higienizacji
 • możliwość udziału w programie rozwoju talentów Akademia KPS
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych na koszt pracodawcy
 • możliwość nauki języka angielskiego oraz niemieckiego w dowolnie wybranej formie – stacjonarnie w formie zajęć grupowych lub zdalnie w formie zajęć indywidualnych
 • możliwości rozwoju kompetencji menadżerskich w zarządzaniu zespołem wielonarodowościowym
 • codzienne obiady na stołówce pracowniczej w przerwie, kawa, herbata
 • codzienny komplet odzieży roboczej i obuwia roboczego, indywidualna szafka na rzeczy osobiste
 • środki ochrony indywidualnej
 • niezbędne narzędzia pracy na stanowisku
 • ubezpieczenie na zdrowie i życie
 • bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny w ZUS
 • możliwość zakupu w atrakcyjnych cenach wyrobów z oferty produktowej Grupy KPS Food
 • okazjonalne benefity i udział w spotkaniach integracyjnych
 • bezpłatny parking
 • osobom gotowym na relokację oferujemy możliwość uzyskania pomocy w znalezieniu i wynajęciu mieszkania na atrakcyjnych warunkach
Kierownik magazynu (k/m)

Twój zakres obowiązków

 • planowanie, realizowanie i kontrolowanie sprawnego przepływu oraz magazynowania wyrobów gotowych w celu zapewnienia realizacji harmonogramu dostaw do klientów
 • organizowanie pracy podległego zespołu oraz przydzielanie zadań zgodnie z bieżącymi potrzebami; organizacja pracy podległego zespołu w trakcie trwania zmiany
 • optymalizowanie procesów w obszarze gospodarki magazynowej i logistyki
 • budowanie efektywnej współpracy z działem produkcji, technicznym, transportu wewnętrznego, działu realizacji zamówień i kierowcami firm zewnętrznych, ochroną
 • planowanie zagospodarowania przestrzeni magazynowej oraz sprawnego przepływu oraz magazynowania towarów
 • planowanie kompletacji zamówień i prognozowanie wielkości zapasów
 • kontrola zasobów magazynu
 • nadzorowanie prawidłowości i terminowości obsługi klientów wewnętrznych i zewnętrznych
 • nadzór nad przygotowywaniem zamówień dla klientów zgodnie z dokumentami wydania z magazynu, fakturami
 • nadzór nad kompletacją wysyłek, sprawdzanie zgodności z dokumentami wyjazdowymi
 • nadzór nad załadunkiem aut dostawczych
 • prowadzenie gospodarki magazynowej; zarządzanie obrotem magazynowym
 • kontrolowanie zasobów magazynu; stanu ilościowego i sprawności środków transportu jezdnego i unoszącego
 • udział w inwentaryzacjach oraz odpowiedzialność za zgodność stanów magazynowych
 • systemowa obsługa dokumentacji magazynowej
 • aktualizacja stanu zapasów magazynowych
 • nadzorowanie prac porządkowych w obrębie magazynu
 • nadzorowanie transportu wewnętrznego
 • przestrzeganie norm i procedur obowiązujących w firmie w celu zapewnienia prawidłowego obrotu wyrobu gotowego w magazynie
 • sporządzanie raportów i analiz zapasów i przepływu magazynowanych wyrobów gotowych
 • dbałość o wysoki poziom bezpieczeństwa pracy w podległym obszarze, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż

Nasze wymagania

 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na magazynach w branży FMCG, mile widziana doświadczenie w branży mięsnej
 • wykształcenie min. średnie
 • mile widziana znajomość programów z pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook) oraz programów magazynowych
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • uprawnienia UDT na wózki jezdniowe
 • aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna lub gotowość do wyrobienia
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • umiejętność zarządzania zespołem
 • komunikatywność, szybkie reagowanie, odpowiedzialność
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym, a także w razie potrzeb w niektóre soboty

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w dużej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego
 • system premiowy
 • indywidualne podejście do rozwoju zawodowego i ścieżki kariery
 • możliwość sfinansowania dodatkowych kwalifikacji niezbędnych na zajmowanym stanowisku pracy
 • przyjazną atmosferę oraz dobre warunki pracy w nowoczesnym zakładzie
 • wdrożenie w obowiązki przez doświadczonych współpracowników
 • niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon, samochód do celów służbowych itp.)
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym nieodpłatnej nauki języka angielskiego, niemieckiego
 • możliwość wynajęcia mieszkania na preferencyjnych warunkach
 • codzienne obiady na stołówce pracowniczej
 • ubezpieczenie na życie i zdrowie
 • zniżki na firmowe produkty
 • parking
 • okazjonalne świadczenia socjalne i udział w wydarzeniach integracyjnych w firmie
Magazynier / Magazynierka

Twój zakres obowiązków

 • przyjmowanie dostaw
 • kontrola ilościowa oraz jakościowa przyjmowanego towaru
 • zarządzanie zapasami magazynowymi
 • właściwe przechowywanie magazynowanego towaru tj. w sposób bezpieczny, łatwy do katalogowania, łatwo dostępny i ergonomiczny w magazynowaniu
 • obsługa dokumentacji magazynowej
 • obsługa magazynu w zakresie wydawania, wysyłki, inwentaryzacji towaru
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • dbanie o porządek w miejscu pracy
 • przestrzeganie przepisów BHP

Nasze wymagania

 • znajomość programu MS Office
 • doświadczenie na stanowisku magazyniera
 • uprawnienia UDT do obsługi wózków widłowych
 • aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna lub gotowość do jej wykonania
 • gotowość do pracy od poniedziałku do piątku w systemie zmianowym

To oferujemy

 • wdrożenie w obowiązki przez doświadczonych operatorów i kierowników
 • pracę zmianową
 • nagrody motywacyjne
 • terminową wypłatę wynagrodzeń, do 10 dnia następnego miesiąca
 • codzienne obiady na stołówce zakładowej, kawa, herbata
 • niezbędne wyposażenie na stanowisku pracy
 • szkolenia merytoryczne
 • przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy
 • możliwość awansu oraz rozwoju zawodowego
 • możliwość zgłaszania pomysłów na usprawnienia
Młodszy specjalista ds. dobrostanu zwierząt (k/m)

Twój zakres obowiązków

 • utrzymanie kontaktu z właścicielami ferm dostarczających kury do uboju w zakresie: poboru prób środowiskowych zgodnie z harmonogramem, wywiadu z hodowcą, ocena warunków na fermie, bieżącego raportowania
 • współpraca z fermami drobiu (zewnętrznymi i własnymi), wytwórniami pasz, wylęgarniami drobiu w zakresie zbierania danych do KPI, wizyt na fermach
 • sporządzanie dokumentacji, prezentacji, raportów, opisywanie faktur

Nasze wymagania

 • wykształcenie min. średnie
 • bardzo dobra znajomość programów z pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna lub gotowość do wyrobienia
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu
 • precyzja i spostrzegawczość
 • komunikatywność

To oferujemy

 • ciekawą pracę w dużej, dynamicznie rozwijającej się Firmie
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności oraz doświadczenia zawodowego
 • przyjazną atmosferę oraz dobre warunki pracy
 • niezbędne narzędzia pracy
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym nauki języka angielskiego, niemieckiego
Pracownik produkcji w zakładzie drobiarskim (k/m)

Twój zakres obowiązków

 • obsługa wybranego odcinka linii produkcyjnej lub pakującej
 • czynności porządkowe wokół stanowiska pracy

Nasze wymagania

 • odpowiedzialność i chęć do pracy
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy w zakładzie produkcyjnym w branży spożywczej
 • prawo jazdy kat. B

To oferujemy

 • pracę na pełen etat w dużej, dynamicznie rozwijającej się Firmie
 • przyjazną atmosferę pracy i dobre warunki pracy
 • pracę w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne i linie produkcyjne
 • niezbędne wyposażenie na stanowisku pracy
 • środki ochrony indywidualnej
 • możliwość awansu i rozwoju zawodowego
Kierownik rozbioru kurczaka

Zadania:

 

 • organizacja pracy i nadzór nad pracą podległych Zespołów na wybranych odcinkach linii produkcyjnych
 • realizacja zadań produkcyjnych pod względem ilości, jakości oraz wydajności maszyn
 • kontrola przebiegu procesu produkcyjnego, rozwiązywanie bieżących problemów produkcyjnych
 • optymalizacja procesów produkcyjnych
 • rozliczanie wskaźników produkcyjnych
 • nadzór nad jakością, higieną i bezpieczeństwem pracy

 

Oferujemy:

 

 • pracę na pełen etat w dużej, dynamicznie rozwijającej się Firmie
 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności
 • możliwość bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach z języka angielskiego i niemieckiego
 • przyjazną atmosferę pracy
 • pracę w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne i linie produkcyjne
 • niezbędne wyposażenie na stanowisku pracy
 • możliwość awansu i rozwoju zawodowego
 • codzienne posiłki regeneracyjne
 • możliwość wynajęcia mieszkania służbowego na preferencyjnych warunkach

 

Oczekujemy:

 

 • minimum 2 letniego doświadczenia w pracy na stanowisku kierownika w zakładzie mięsnym
 • mile widziane doświadczenie w pracy na uboju i rozbiorze kurczaka
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej i Zespołu, samodzielności i dynamiki w działaniu
 • umiejętności zarządzania ludźmi: motywowania, delegowania zadań, rozliczania
 • umiejętności komunikacji i współpracy
 • zaangażowania w wykonywanie zadań
 • dyspozycyjności
Operator linii produkcyjnej

Zadania:

 

 • obsługa wybranego odcinka linii produkcyjnej w tym maszyn i urządzeń
 • kontrola procesu produkcyjnego i jakości produktu
 • przestrzeganie zasad HCCP, BHP oraz przepisów obowiązujących w Zakładzie 

 

Oferujemy:

 

 • wdrożenie w obowiązki przez doświadczonych operatorów i kierowników
 • pracę zmianową na dwie zmiany po 8 godzin (I zmiana 3:00-11:00, II zmiana 11:00-19:00), od poniedziałku do piątku
 • nagrody motywacyjne
 • terminową wypłatę wynagrodzeń, do 10 dnia następnego miesiąca
 • codzienne obiady na stołówce zakładowej, kawa, herbata
 • codziennie czystą odzież ochronną i obuwie robocze, ubrania ciepłochronne
 • niezbędne wyposażenie na stanowisku pracy
 • szkolenia merytoryczne
 • przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy
 • możliwość awansu oraz rozwoju zawodowego
 • możliwość zgłaszania pomysłów na usprawnienia

 

Oczekujemy:

 

 • preferowane wykształcenie średnie techniczne lub chęć do nauki obsługi maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku operatora linii produkcyjnej w zakładzie produkcyjnym w branży mięsnej
 • dyspozycyjności do pracy w systemie zmianowym
 • umiejętności współpracy w zespole
 • odpowiedzialności

 

Benefity:

 

 • ubezpieczenie grupowe na życie
 • możliwość zakupu produktów mięsnych wytwarzanych w zakładach produkcyjnych po atrakcyjnych cenach
 • codzienne obiady na stołówce pracowniczej w czasie przerwy
 • możliwość bezpłatnego ubezpieczenia członków rodziny w ubezpieczeniu zdrowotnym ZUS
 • okazjonalne świadczenia socjalne
KONTAKT

+ 48 722 220 055


rekrutacja@kpsfood.pl